Schilders

Van de schilders waarvan afbeeldingen in mijn collectie opgenomen zijn probeer ik te achterhalen welke stroming hij/zij vertegenwoordigt of in welke onderwerpen hij/zij gespecialiseerd zijn. Voor deze informatie maak ik gebruik van verschillende bronnen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie niet te vinden is en daarom is  bij een aantal schilders de 'stroming' niet ingevuld. Als er portretten van de schilders te vinden zijn heb ik deze opgenomen in de database.  

Bij raadpleging van bronnen om de schilders 'in te delen' komt het soms voor dat  bronnen van elkaar afwijken. Daarom komt het voor, dat de stroming die ik noem bij een schilder afwijkt van andere bronnen. Ook zijn bij 'schilders' in de database doorverwijswebsites opgenomen voor verdere informatie over de desbetreffende schilder. Deze sites zijn hoofdzakelijk in het Engels. Als deze sites in het Engels niet aanwezig zijn of te weinig informatie geven, maak ik gebruik van sites in het Duits, Frans, Spaans of Nederlands.